Krew Karta jest dokumentem, potwierdzającym grupę krwi.

  • Może nieodpłatnie otrzymać ją dawca, który oddał 12 litrów krwi i jest cały czas czynnym dawcą na terenie podległym RCKiK Poznań.
  • Może ją także otrzymać nieodpłatnie ten dawca, który oddał 3 x krew od kwietnia 2009 roku i jest dalej czynnym dawcą.
  • Osoba, która wpłaci w kasie RCKiK 58 zł za dwukrotne oznaczenie grupy krwi i przeciwciał wraz z wynikiem otrzyma krew kartę.
  • Osoba, która ma jeden prawidłowo wypisany wynik grupy krwi (stempel jednostki, która wynik wydała, numery badań oraz podpisy osób uprawnionych do oznaczenia grup krwi) i wpłaci w kasie 34 zł w celu jednokrotnego pobrania próbki krwi i oznaczenia grupy krwi oraz przeciwciał w laboratorium RCKiK wraz z wynikiem otrzyma krew kartę.

UWAGA! Po krew karty należy zgłaszać się osobiście z dowodem tożsamości.

Źródło: http://www.rckik.poznan.pl/krew-karta