Podatnik, który odda honorowo krew, może skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej.
Może od dochodu odliczyć ekwiwalent za każdy litr oddanej krwi.
Ulga podatkowa z tytułu honorowego oddawania krwi obowiązuje od początku  2007r. Jest odliczana od dochodu.
Dochód pomniejsza się o wartość ekwiwalentu za oddaną krew. Aby z niej skorzystać, podatnik oprócz oddania krwi w danym roku, musi osiągnąć dochód (przychód w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Odliczenia limitowane.

Każdy, kto odda krew honorowo, czyli bez wynagrodzenia, może skorzystać z ulgi w PIT.

Jednak ulga ta jest limitowana i to podwójnie.

Z jednej strony odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Wystarczy pomnożyć ilość oddanej krwi przez wysokość przysługującego ekwiwalentu. Z drugiej, ulgę na krew odlicza się w ramach przekazywanej darowizny i odliczanie podatkowe z tego tytułu może wynieść nie więcej niż kwota stanowiąca 6 proc. dochodu podatnika. Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu jest niższa niż kwota przysługującego ekwiwalentu za krew podatnik ulgi nie odliczy.

Jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji podatnik zmniejsza swój podatek w rozliczeniu rocznym.
Jeżeli podatnik, który nie odpłatnie odda krew, przekazał w danym roku również darowiznę, na  inne cele, np. kult religijnego, to musi on pamiętać, że limit 6% dotyczy wszystkich darowizn.

130 zł wynosi ekwiwalent za każdy litr oddanej krwi bądź osocza, który można odliczyć w PIT.

Przechodząc do obliczeń, mężczyźni za oddaną krew będą mogli w zeznaniu PIT  odliczyć od dochodu 351zł ( możliwość 6 donacji rocznie po 450ml; 2,7litra x 130zł = 351zł).

A kobiety 234zł (możliwość 4 donacji rocznie po 450ml; 1,8 litra x 130zł = 234zł).

Korzystając z ulgi na krew, do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/0. Załącznik ten jest niezbędny do wykazania kwoty odliczanej w ramach ulgi na krew.

Trzeba w nim też podać dane obdarowanego. W przypadku ulgi na krew będzie to stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew.

Odpowiednie zaświadczenia może otrzymać honorowy dawca krwi w rejestracji dawców RCKiK lub oddziału terenowego.

Źródło: https://www.rckk.rzeszow.pl/dawcy-krwi/ulga-podatkowa