sem sdk 2016 miniW Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się seminarium z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy.

W programie znalazły się wystąpienia: lek. med. Stanisława Bema - Wiceprezesa Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Ziemskiego, który przedstawił temat „Krwiodawstwo i Krwiolecznictwo na Ziemi Tarnowskiej”; Tomasza Czerwca - Kierownika Działu Preparatyki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z prelekcją „Metody pozyskiwania składników krwi”; oraz Bartłomieja Kurowskiego, przedstawiciela Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Wierzchosławicach, który przybliżył uczestnikom seminarium zagadnienie „Rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego” ; natomiast o przeszczepach rodzinnych mówił Marek Thier, pacjent po przeszczepie rodzinnym.

sem sdk 2016 1Seminarium było również okazją do Wręczenia pucharów i dyplomów dla Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnowskiego w ramach konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża „Potrzebna Krew - Twoja Także”.

sem sdk 2016 2Starosta Tarnowski Roman Łucarz zwracając się do uczestników seminarium zaznaczył: - Należy dodać, iż w wielu krajach zapotrzebowanie na krew znacznie przewyższa dostępne zasoby i służby krwiodawstwa zmagają się z koniecznością zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo. Jedynie regularne, nieodpłatne oddawanie krwi przez honorowych krwiodawców umożliwi zapewnienie odpowiednich zasobów krwi.

sem sdk 2016 3- Tak naprawdę każdy z Nas może stać się bohaterem poprzez oddawanie krwi. Tym wszystkim altruistom, którzy dzieląc się cząsteczką siebie, ratują cudze życie pragniemy dziś serdecznie podziękować za ich dar serca oraz życzyć ogromu satysfakcji płynącej z tej wyjątkowej humanitarnej formy wyrażania własnego człowieczeństwa - podsumował Starosta.

sem sdk 2016 4

Seminarium zorganizował Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia dostępnych jest tutaj.