Dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 45 lat.

Kto nie może zarejestrować się jako dawca szpiku:

 • osoby w wieku poniżej 18 roku życia oraz powyżej 45 r.ż.
 • ci, którzy ważą mniej niż 50kg lub mają duża nadwagę (BMI powyżej 40)
 • z poważnymi chorobami przewlekłymi:
  • choroby układu krążenia takie jak: nieskorygowane wady serca, niewydolność krążenia, niewyrównane nadciśnienie
  • choroby autoimmunologiczne (np. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń)
  • hemofilia i inne choroby krwi
  • padaczka i inne choroby neurologiczne
  • poważne choroby nerek i układu moczowego (epizod zakażenia układu moczowego w przeszłości nie wyklucza z oddawania szpiku)
  • cukrzyca
  • choroby tropikalne
  • kiła
  • w przypadku malarii i gruźlicy o kwalifikacji decyduje lekarz po zebraniu szczegółowego wywiadu
  • sarkoidoza
  • choroba Creutzfelda-Jacoba u dawcy lub w rodzinie
  • choroba nowotworowa
  • choroby wirusowe: wirusowe zapalenie wątroby oraz zakażenie HIV i choroba AIDS
  • stan po przeszczepach organów
  • osoby uzależnione od leków, alkoholu, narkotyków i innych substancji (palenie papierosów nie wyklucza z oddawania szpiku)
  • osoby należące do którejkolwiek z grup podwyższonego ryzyka zakażenia:
   • często zmieniający partnerów seksualnych
   • utrzymujące kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki dożylne
   • utrzymujące kontakty seksualne z wieloma partnerami
   • utrzymujące kontakty seksualne w celach zarobkowych
   • utrzymujące kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku HIV, kiły lub żółtaczki wypadły dodatnio

Prawdopodobieństwo zostania faktycznym dawcą jest niewielkie. Jak pokazują statystyki, w ciągu 10 lat od rejestracji, maksymalnie 5 na 100 zarejestrowanych osób zostaje dawcą. Na zostanie dawcą wcześniej niż w przeciągu 10 lat, wyższe szanse mają osoby młode. 1% z nich zostaje faktycznym dawcą w ciągu pierwszego roku od rejestracji.

Źródło: http://www.rckik.poznan.pl/kto-moze-zostac-dawca